Hegesumlia és nem Sumulo

Hegesumlia és nem Sumulo

Kissomlyót először 1319-ben említi a „történelem” „Sumulo” néven, templomát 1348-ban – hirdeti Kissomlyó község honlapja és Facebook oldala. Csakhogy ebből egy szó sem igaz.

1309-ben Hethyesomlya-i Imre fiai, István és Mihály eladták Hegesumlia birtokaikat Kuchk-i Sándor fia Sándornak. A vasvári káptalan oklevele szerint a határjárás eredményei alapján az eladott birtokon állt a Szent Miklós tiszteletére szentelt templom és a Kis-Somlyó hegy (Somlio hegy). A határjárás részletesen rögzíti a birtok határait, ami a mai kissomlyói katolikus templomtól kiindulva észak felé halad. A vásárló Kuchk-i Sándor fia Sándor szerepére még visszatérünk.

Az Anjou-kori oklevéltárban a következő, Kissomlyót érintő oklevél 1319-ból való. Akkor a győri káptalan oklevele szerint Heydrih Jakab fia Lőrinc magister elzálogosította „Sumulo” örökölt birtoka egy részét Kuchk-i Sándornak. A birtokrész Kuchk (Köcsk) oldalán (tehát amellett) feküdt, egy domb mellett. Ebből a leírásból az derül ki, hogy ez a birtok ugyan Kissomlyó akkori határában, de a Kis-Somlyó hegy északi oldalán, nagyjából a mai borgátai temető környékén, vagy a mai borgátai termálfürdő helyén lehetett. Ez a „Sumolo” tehát egészen biztosan nem lehetett a mai Kissomlyó.

Ezen a ponton válik érdekessé Köcski Sándor. Ő a hédervári nemzetség-beli Köcski Sándor fia Sándor, aki 1310 után Károly Róbert egyik fő embere, 1319-ben már pannonhalmi várnagy. Szerepe a Kőszegi család elleni harcokban nő meg. Ha tehát ez a Köcski Sándor 1309-ben megvásárolta a mai kissomlyói katolikus templom környékét, akkor neki azt 1319-ben már nem kellett újra megvásárolnia, illetve zálogba vennie.

Ezzel megdőlt az a sok helyen hirdetett állítás, hogy Kissomlyót 1319-ben említi először a „történelem” „Sumulo” néven. Állapítsuk meg: Kissomlyó először 1309-ben szerepel oklevélben „Hegesumlio” néven.

A másik általánosan elfogadott és publikált adat az, hogy Kissomlyó templomáról 1348-as a legkorábbi adat. Az 1309-es vasvári oklevél ugyanis pontosan azt írja, hogy „Hethysumlia birtok határjárása, ahol a Szent Miklós tiszteletére szentelt templom van”. Itt minden összeáll. Az 1309-ben készült vasvári oklevél szerint akkor adták el annak a Kissomlyónak jelentős részét, ahol a ma is Szent Miklósnak szentelt templom áll.

Megdőlt egy történelmi tévedés, kidobhatjuk a „Sumulo” nevet. Kissomlyót így sohasem hívták.

Persze ettől még a MacskaFészek szálláshely ma is a Kis-Somlyó hegy oldalában, Kissomlyó falu fölött áll és várja vendégeit!